Puzzle Quest [PL][CD][ISO]

Download Anonymous Download Torrent (1) Download Torrent (2)
Added June 21 2008
CategoryPc Games
Seeds / Peers13 / 3 Refresh Leechers
Size152.82 MB
Hashb998598974ca805721f854f2e798bbb38e6fc692
Files
152.72 MB Puzzle Quest PL.iso
Trackers
http://tracker.torrenty.org:6969/announce
Description
Puzzle Quest: Challenge of the Warlordsproducent: Infinite Interactive

wydawca: D3 Publisherkategoria: logiczne - strategiczneData Premiery:

?wiat: 22 pa?dziernika 2007

Polska: 12 czerwca 2008No?nik: 1 CDtryb gry: single / multiplayer

tryb multiplayer: LAN / Internet | liczba graczy: 1 - 2

wymagania wiekowe: brak ogranicze?Wymagania sprz?towe:

Procesor: Pentium 1. GHz,

RAM: 256 MB,

System: Windows 2000/XP,

Karta graficzna: 64 MB z obs?ug? Pixel Shader 2.0Galeria screenów: http://www.gram.pl/galeria.asp?id=936&gid=2215Puzzle Quest to barwna, oryginalna gra logiczna, zawieraj?ca liczne elementy RPG i osadzona w... Etherii, ?wiecie doskonale znanym ka?demu mi?o?nikowi strategii fantasy. Autorami omawianej pozycji s? bowiem ludzie z Infinite Interactive, której za?o?yciel, Steve Fawkner, jest jednocze?nie twórc? serii gier ze ?wiata Warlords, za? sama firma odpowiada m.in. za stworzenie Warlords 4 i Warlords Battlecry 3. Nie dziwi wi?c tak egzotyczne po??czenie gatunków – j?drem rozgrywki jest zabawa wymagaj?ca wysilenia szarych komórek, lecz ju? ca?a fabularna otoczka w mniejszym lub wi?kszym stopniu nawi?zuje do miejsc i wydarze? dobrze znanych ze wspomnianych gier.Chocia? logiczna cz??? Puzzle Quest w podstawowych za?o?eniach bazuje na popularnej, darmowej grze Bejeweled, to ju? mnogo?? opcji i rozszerzone zasady rozgrywki szybko udowadniaj?, i? mamy tutaj do czynienia z produkcj? o wiele bardziej przemy?lan? i rozbudowan? koncepcyjnie. G?ównym trybem gry jest kampania dla jednego gracza, zawieraj?ca d?ugi i intryguj?cy scenariusz. Zabaw? rozpoczynamy od zdefiniowania naszej wirtualnej postaci – wybieramy wi?c odpowiedni portret, profesj? i inne parametry, które bezpo?rednio wp?ywaj? na charakter rozgrywki. Stopniowo poznajemy kolejne rozdzia?y opowiadanej historii, tocz?c po drodze mas? pojedynków logiczno-taktycznych z napotkanymi przeciwnikami.W miar? odnoszenia kolejnych sukcesów nasz bohater zdobywa z?oto i magiczne przedmioty, a tak?e kumuluje punkty do?wiadczenia. Wszystko to przek?ada si? w wymierny sposób na mo?liwo?ci herosa, poznaje on w ten sposób nowe zdolno?ci oraz podnosi skuteczno?? tych ju? poznanych - gracz sprawuje bezpo?redni? kontrol? nad rozwojem swego alter ego. Wraz z post?pem fabu?y na naszej drodze staj? coraz silniejsi i inteligentniejsi przeciwnicy (w sumie 50 rodzajów), dlatego musimy mocno zastanowi? si? nad drog? rozwoju naszego pupila, a tak?e wykaza? si? du?? trze?wo?ci? umys?u – szybko okazuje si? to niezb?dne, aby móc wychodzi? obronn? r?k? z coraz trudniejszych pojedynków i pomy?lnie wykonywa? zlecone nam zadania (których to mamy a? 150). Z czasem stajemy si? niezwykle wa?n? person? w Etherii, mo?emy stan?? na czele w?asnego imperium, a tak?e atakowa? i zdobywa? kolejne zamki i miasta. Te ostatnie pe?ni? kluczow? rol? w pó?niejszych etapach rozgrywki, pozwalaj? one bowiem na wznoszenie ró?nego rodzaju budowli, po?rednio lub bezpo?rednio wzmacniaj?cych nasz? posta?.Na tym nie koniec nowatorskich rozwi?za?. Gdy staniemy si? ju? dostatecznie pot??ni, mo?emy o?mieli? si? na z?apanie i ujarzmienie napotkanych kreatur, z którymi mo?emy potem robi? ró?ne ciekawe rzeczy. Cz??? z nich mo?emy wykorzysta? jako wierzchowce, inne dysponuj? przydatnymi czarami, które tak?e mog? nam pomóc w naszej przygodzie. Przechwycone stwory mo?emy rozwija? za po?rednictwem serii wbudowanych mini-gier, pe?ni?cych rol? mi?ego przerywnika od regularnych bitew. W fantastycznym ?wiecie Etherii nie brakuje tak?e miejsc osobliwych i tajemniczych, nierzadko kryj?cych wiele ciekawych przedmiotów, np. run, które mo?na wykorzysta? do tworzenia magicznych artefaktów. Mo?emy tak?e napotka? ró?nego rodzaju sojuszników, którzy za mniejsz? lub wi?ksz? przys?ug? b?d? nam towarzyszy?.Tak jak mo?na by?o si? spodziewa?, Puzzle Quest posiada wbudowane wsparcie dla rozgrywek multiplayer – do dwóch graczy mo?e wytoczy? na przeciw siebie swe armaty i przyst?pi? do zaciek?ej rywalizacji. Na najlepszych czeka s?awa i laury, za spraw? sieciowego systemu rankingowego. Warto zwróci? uwag? na otwart? konstrukcj? programu, która pozwala u?ytkownikom na ?ci?ganie z sieci dodatkowych zawarto?ci.***

Obraz p?yty zrobiony przeze mnie z orygina?u.

Gra jest rewelacyjna i mega wci?gaj?ca.UWAGA: seeduj? tylko do godz. 15 dzisiaj (20.06.2008) a nast?pnie najwcze?niej od poniedzia?ku od godz. 7. Nie denerwowa? si? prosz?.

Mój pierwszy torrent. Upload ok. 32 kB.UWAGA 2: gra wci?ga jak diabli... :-)Opis instalacji:1. Wypal/Emuluj w DT

2. Zainstaluj

3. Graj

4. Je?li Ci si? spodoba to kup orygina?.
Locations no locations

Last

FILE SIZE SEEDS PEERS ADDED
Rust Experimental DevBlog97 -Rusticaland.7z - Pc Games 1.63 GB 0 0 3 hours
Sekien no Inganock - Inganock of the Brightest Flame / Sekien no Inganock -What a Beautiful People- [English Patched, Fullvoice ReBORN Edition] - Pc Games Verified 2.07 GB 0 0 3 hours
Absence-ALiAS - Pc Games 299.15 MB 0 0 5 hours
[FSX/P3D] Milviz T-38A ADVANCED v3.151218 (Fixed) - Pc Games 67.56 MB 0 0 5 hours
Resident-Evil HD Remastered + DLC's + Crack | PC Game - Pc Games 11.59 GB 0 0 5 hours
[FSX/P3D] FTX AU YBCS Cairns International - Pc Games 1.16 GB 0 0 6 hours
[FSX/P3D] FTX AU YBRM Broome International Airport - Pc Games 481.82 MB 0 0 6 hours
Assassin's Creed Chronicles Russia + Crack Repack | PC Game - Pc Games 4.44 GB 0 0 6 hours
Arslan the Warriors of Legend (2016) Repack | PC Game - Pc Games 10.3 GB 0 0 6 hours
Subway Surfers 1.51.0 apk Modded Arabia Unlimited Keys Coins Unlocked {OsmDroid} - Misc Verified 104.66 MB 0 0 7 hours
Firewatch [Update 2] (2016) [R.G. Mechanics - Pc Games 1.18 GB 0 0 7 hours
American Truck Simulator [v 1.0.0.4s + 4 DLC] (2016) RePack - R.G. Freedom - Pc Games 795.3 MB 0 0 7 hours
Firewatch [Update 2] (2016) RePack - XataB - Pc Games 1.23 GB 0 0 7 hours
Firewatch PC ^^nosTEAM^^ - Pc Games Verified 1.5 GB 0 0 7 hours
American Truck Simulator [v1.0.0.4s +1 DLC] (2016) [R.G. Mechanics] - Pc Games 750.3 MB 0 0 7 hours
Mu online OpenMu - Pc Games 552.3 MB 0 0 7 hours
Sex Simulator 2016 - Pc Games 553.3 MB 0 0 7 hours
Tales of Symphonia + Patch | Repack PC Game - Pc Games 5.69 GB 0 0 7 hours
[PC] Shoppe Keep V.0.12.5875.25800 - Pc Games 1.7 GB 0 0 7 hours
Euro Truck Simulator 2 - 1 22 2 6 to 1 22 2 7 - Pc Games Verified 24.56 MB 0 0 7 hours