Home » Games » Pc Games » Puzzle Quest [PL][CD][ISO].torrent

Puzzle Quest [PL][CD][ISO] torrent

Download Puzzle Quest [PL][CD][ISO] torrent from this page.
To download torrent files you will need bittorrent software.Get it here: utorrent
Note: before downloading take a look at torrent report, internal files, comments and other information about this torrent.

Puzzle Quest [PL][CD][ISO] torrent details
Direct Download
Category: Games » Pc Games
Added: 21 Jun 2008  
Seeds: 13
Peers: 3
Size: 152.82 MB
Hash: b998598974ca805721f854f2e798bbb38e6fc692
Tracker: http://tracker.torrenty.org
Tracker status: no registration required
Download: 28 times

Report Copyright Infringement

Puzzle Quest [PL][CD][ISO] torrent description

Puzzle Quest: Challenge of the Warlordsproducent: Infinite Interactive

wydawca: D3 Publisherkategoria: logiczne - strategiczneData Premiery:

?wiat: 22 pa?dziernika 2007

Polska: 12 czerwca 2008No?nik: 1 CDtryb gry: single / multiplayer

tryb multiplayer: LAN / Internet | liczba graczy: 1 - 2

wymagania wiekowe: brak ogranicze?Wymagania sprz?towe:

Procesor: Pentium 1. GHz,

RAM: 256 MB,

System: Windows 2000/XP,

Karta graficzna: 64 MB z obs?ug? Pixel Shader 2.0Galeria screenów: http://www.gram.pl/galeria.asp?id=936&gid=2215Puzzle Quest to barwna, oryginalna gra logiczna, zawieraj?ca liczne elementy RPG i osadzona w... Etherii, ?wiecie doskonale znanym ka?demu mi?o?nikowi strategii fantasy. Autorami omawianej pozycji s? bowiem ludzie z Infinite Interactive, której za?o?yciel, Steve Fawkner, jest jednocze?nie twórc? serii gier ze ?wiata Warlords, za? sama firma odpowiada m.in. za stworzenie Warlords 4 i Warlords Battlecry 3. Nie dziwi wi?c tak egzotyczne po??czenie gatunków – j?drem rozgrywki jest zabawa wymagaj?ca wysilenia szarych komórek, lecz ju? ca?a fabularna otoczka w mniejszym lub wi?kszym stopniu nawi?zuje do miejsc i wydarze? dobrze znanych ze wspomnianych gier.Chocia? logiczna cz??? Puzzle Quest w podstawowych za?o?eniach bazuje na popularnej, darmowej grze Bejeweled, to ju? mnogo?? opcji i rozszerzone zasady rozgrywki szybko udowadniaj?, i? mamy tutaj do czynienia z produkcj? o wiele bardziej przemy?lan? i rozbudowan? koncepcyjnie. G?ównym trybem gry jest kampania dla jednego gracza, zawieraj?ca d?ugi i intryguj?cy scenariusz. Zabaw? rozpoczynamy od zdefiniowania naszej wirtualnej postaci – wybieramy wi?c odpowiedni portret, profesj? i inne parametry, które bezpo?rednio wp?ywaj? na charakter rozgrywki. Stopniowo poznajemy kolejne rozdzia?y opowiadanej historii, tocz?c po drodze mas? pojedynków logiczno-taktycznych z napotkanymi przeciwnikami.W miar? odnoszenia kolejnych sukcesów nasz bohater zdobywa z?oto i magiczne przedmioty, a tak?e kumuluje punkty do?wiadczenia. Wszystko to przek?ada si? w wymierny sposób na mo?liwo?ci herosa, poznaje on w ten sposób nowe zdolno?ci oraz podnosi skuteczno?? tych ju? poznanych - gracz sprawuje bezpo?redni? kontrol? nad rozwojem swego alter ego. Wraz z post?pem fabu?y na naszej drodze staj? coraz silniejsi i inteligentniejsi przeciwnicy (w sumie 50 rodzajów), dlatego musimy mocno zastanowi? si? nad drog? rozwoju naszego pupila, a tak?e wykaza? si? du?? trze?wo?ci? umys?u – szybko okazuje si? to niezb?dne, aby móc wychodzi? obronn? r?k? z coraz trudniejszych pojedynków i pomy?lnie wykonywa? zlecone nam zadania (których to mamy a? 150). Z czasem stajemy si? niezwykle wa?n? person? w Etherii, mo?emy stan?? na czele w?asnego imperium, a tak?e atakowa? i zdobywa? kolejne zamki i miasta. Te ostatnie pe?ni? kluczow? rol? w pó?niejszych etapach rozgrywki, pozwalaj? one bowiem na wznoszenie ró?nego rodzaju budowli, po?rednio lub bezpo?rednio wzmacniaj?cych nasz? posta?.Na tym nie koniec nowatorskich rozwi?za?. Gdy staniemy si? ju? dostatecznie pot??ni, mo?emy o?mieli? si? na z?apanie i ujarzmienie napotkanych kreatur, z którymi mo?emy potem robi? ró?ne ciekawe rzeczy. Cz??? z nich mo?emy wykorzysta? jako wierzchowce, inne dysponuj? przydatnymi czarami, które tak?e mog? nam pomóc w naszej przygodzie. Przechwycone stwory mo?emy rozwija? za po?rednictwem serii wbudowanych mini-gier, pe?ni?cych rol? mi?ego przerywnika od regularnych bitew. W fantastycznym ?wiecie Etherii nie brakuje tak?e miejsc osobliwych i tajemniczych, nierzadko kryj?cych wiele ciekawych przedmiotów, np. run, które mo?na wykorzysta? do tworzenia magicznych artefaktów. Mo?emy tak?e napotka? ró?nego rodzaju sojuszników, którzy za mniejsz? lub wi?ksz? przys?ug? b?d? nam towarzyszy?.Tak jak mo?na by?o si? spodziewa?, Puzzle Quest posiada wbudowane wsparcie dla rozgrywek multiplayer – do dwóch graczy mo?e wytoczy? na przeciw siebie swe armaty i przyst?pi? do zaciek?ej rywalizacji. Na najlepszych czeka s?awa i laury, za spraw? sieciowego systemu rankingowego. Warto zwróci? uwag? na otwart? konstrukcj? programu, która pozwala u?ytkownikom na ?ci?ganie z sieci dodatkowych zawarto?ci.***

Obraz p?yty zrobiony przeze mnie z orygina?u.

Gra jest rewelacyjna i mega wci?gaj?ca.UWAGA: seeduj? tylko do godz. 15 dzisiaj (20.06.2008) a nast?pnie najwcze?niej od poniedzia?ku od godz. 7. Nie denerwowa? si? prosz?.

Mój pierwszy torrent. Upload ok. 32 kB.UWAGA 2: gra wci?ga jak diabli... :-)Opis instalacji:1. Wypal/Emuluj w DT

2. Zainstaluj

3. Graj

4. Je?li Ci si? spodoba to kup orygina?.
Puzzle Quest [PL][CD][ISO] torrent internal files
Puzzle Quest [PL][CD][ISO] torrent trackers
No registration required    http://tracker.torrenty.org:6969/announce
Puzzle Quest [PL][CD][ISO] torrent comments
No comments
You must log in to add a comment.

Related torrents

[i]
14 Feb 2014 | 138.32 MB | S: 1 | P: 0
[i]
17 Oct 2013 | 115.66 MB | S: 0 | P: 0
[i]
26 Jan 2013 | 193.57 MB | S: 0 | P: 0
[i]
05 Aug 2012 | 2.2 MB | S: 0 | P: 0
[i]
13 Jun 2012 | 35.96 MB | S: 0 | P: 0
[i]
23 Dec 2011 | 1.07 MB | S: 1 | P: 0
[i]
21 Oct 2011 | 173.82 MB | S: 0 | P: 0
[i]
12 Oct 2011 | 116.79 MB | S: 1 | P: 0
[i]
11 Oct 2011 | 117.91 MB | S: 1 | P: 0
[i]
01 Oct 2011 | 627.3 MB | S: 0 | P: 0
iw07 iwd for mw2esrc sfba fullromst pspmetal gear solid peace walker xbox 360 isogta v disc 2 isosumotori macdreamcast preconfigured emulatorsim3 goldsharekobra 11gta5 ps3 iso'Pes 2014 320x240meet and fuck majora's maskerror fifa 14 crack d3dx9 43 dlljailbreak your xbox 360 2014median xl ultimative character editorsoldiers inc hackminecraft skins creadospsp fairytale portable english isorailworks 2 train simulator product codeRARBG Search Torrents Filmi DownloadResident Evil 5 PC uTorrentElk hunting PC game11 powerful perennialspermainan basaramonopoly untuk galaxy ycode de triche star stablehow to glitch dragons of atlantis troop trainingcastle vs zombies game pc full games freefamily guy hack tool rarMinecraft Model Emily Honeymoon Cruise Mousebanned from equestria 1 5 gamezenonia 4 offlineskate 3 piratebay pcskyrim legendsmega packs faces para fm 2013bilyard isomvc2 dreamcastTest Drive Unlimited 2 no-cdtrain fellow 2 full versionceltic heroes hack 2014 on pcdragonball pc isokod de gta 4 pc arabkod de gta iv pc arabictemple run board game instructionsrumbling hearts pc gamedawn of war macfear 3 english kickassassassins revelations skachatcat goddess 7z passwordcrashhook dll is missing tdu2
Free clock for your web page reloj para blog gratis
Besucherzähler
Besucherzahler russian brides
счетчик для сайта